x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETS04 Hahmontunnistus 5 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Professori Martti Juhola
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Lisäksi tilastomenetelmien perusteet, matematiikan peruskursseja ja lineaarialgebraa.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TKOPS143 Hahmontunnistus 6 op

Osaamistavoitteet

Tarkastellaan laskentamenetelmiä, miten löytää datasta joitakin mielekkäitä kohteita. Data voi olla esim. signaalidataa (aikasarja), kuvaa tai biosekvenssejä.

Sisältö

Hahmontunnistuksen laskentamenetelmät käsittävät lineaarisia ja epälineaarisia luokittelijoita, neuroverkkoja, klusterointia sekä syntaktista ja rakenteellista tunnistamista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Harjoitukset 10 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, viikkoharjoitukset ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Viikkoharjoitukset ja kirjallinen tentti

englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Lisätietoja

Suunniteltu järjestämisajankohta keväällä 2015.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö