x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETS08 Ohjelmistoarkkitehtuurit 6 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
TTY
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TKOPS116 Ohjelmistoarkkitehtuurit 6 op

Yleiskuvaus

Opintojakson vastuutahona on Tampereen teknillinen yliopisto. Opintojakso järjestetään lukuvuonna 2012-2013 ja sen jatko tarkentuu Tampereen teknillinen yliopiston opetussuunnitelmatyön yhteydessä.

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla tutustutaan ohjelmistoarkkitehtuureihin ja niiden käyttöön. Tarkemmin tarkastellaan olioperustaisia ohjelmistoarkkitehtuureja ja niihin liittyviä toteutusratkaisuja. Erityistä huomiota kiinnitetään suunnittelu- ja toteutusratkaisujen uudelleenkäyttöön, modulaarisuuteen ja joustavuuteen.

Sisältö

Ohjelmistoarkkitehtuurit, olioperustaiset liitosmekanismit, kerroksittaiset arkkitehtuurit, ohjelmistokomponentit, suunnittelumallit, ohjelmistokehykset ja hajautetut oliot.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 42 t 0 t
Harjoitukset 18 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Koskimies, K., Oliokirja. Satku - Kauppakaari 2000.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö