x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETS02 Automaatit I 5 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Professori Erkki Mäkinen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Johdatus matemaattiseen päättelyyn tai aikaisemmin suoritettu MATEP0 Diskreetti matematiikka.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TKOPS104 Automaatit I 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee automaattien ja formaalien kielten peruskäsitteet.

Sisältö

Äärellinen automaatti. Formaalien kielten peruskäsitteitä. Chomskyn kielihierarkia. Kontekstittomista kieliopeista. Pinoautomaatti. Turingin kone.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Aktiivinen osallistuminen viikkoharjoituksiin ja Kirjallinen kuulustelu.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Luentomoniste
  2. Hopcroft, Motwani, Ullman, Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation. Addison-Wesley 2001.

Lisätietoja

Sisältynyt aikaisemmin opintojaksoon Laskennan teorian perusteet.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö