x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETS01 Algoritmit 10 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Professori Erkki Mäkinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Johdatus matemaattiseen päättelyyn tai aikaisemmin suoritettu MATEP0 Diskreetti matematiikka.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TKOPS103 Algoritmit 10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee erilaiset algoritmityypit ja menetelmät niiden analysoimiseen
- osaa määrittää tavanomaisten algoritmien asymptoottiset resurssivaatimukset
- osaa soveltaa algoritmien suunnittelumenetelmiä
- tuntee algoritmitutkimuksen peruskäsitteet ja tavallisimmat sovellukset.

Sisältö

Erilaisia algortimityyppejä. Algoritmien analysointia. Algoritmien suunnittelumenetelmiä. Eri sovelluksissa tarvittavia algoritmeja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 52 t 0 t
Harjoitukset 26 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi

Kirjallinen kuulustelu, joka voidaan korvata välikokeilla ja aktiivisella osallistumisella viikkoharjoituksiin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Mäkinen & Poranen. Algoritmit. Informaatiotieteiden yksikön julkaisu 1/2011.
  2. Cormen, Leiserson, Rivest & Stein, Introduction to Algorithms (Second Edition). McGraw-Hill 2001.

Lisätietoja

Opintojakso on luennoitu aikaisemmin nimellä Algoritmien suunnittelu ja analyysi 10 op.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö