x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIEA0 Harjoittelu 2–10 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Kati Iltanen
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JA

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa soveltaa tietojenkäsittelyn alan osaamistaan käytännössä
- kykenee laajentamaan osaamistaan työtehtäviensä edellyttämällä tavalla
- osaa suunnitella ja aikatauluttaa työtehtäviään
- osaa raportoida työtehtävistään
- osaa arvioida omaa osaamistaan ja oppimistaan

Sisältö

Työskentely tietojenkäsittelyn alan tehtävissä.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Suositeltu suoritusajankohta 3.-4. vuosi, osana maisteriopintoja kandidaatin tutkinnon loppuvaiheessa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoittelu 
suomeksi
englanniksi
Harjoittelukertomus  Essee 
suomeksi
englanniksi

Harjoittelun järjestämisestä vastaa opiskelija: opiskelija hankkii itselleen harjoittelupaikan ja harjoittelun ohjaajan (työpaikkaohjaaja). Ennen harjoittelun aloittamista opiskelija ottaa yhteyttä harjoittelu-opintojakson vastuuhenkilöön, joka ohjeistaa opiskelijaa harjoittelusuunnitelman tekemisestä sekä harjoittelun sisällyttämisestä maisterin tutkintoon (sisällyttämisestä on sovittava maisterin opintosuunnan vastuuhenkilön kanssa). Sekä työpaikkaohjaajan että maisterin opintosuunnan vastuuhenkilön on hyväksyttävä harjoittelusuunnitelma ennen harjoittelun aloittamista. Harjoittelun jälkeen harjoittelija tekee harjoittelukertomuksen, jonka työpaikkaohjaaja ja harjoittelun vastuuhenkilö hyväksyvät. Kolmesta harjoitteluviikosta saa kaksi opintopistettä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Huom. Kandidaatin ja maisterin tutkintoihin sisältyvän harjoittelun laajuus voi olla yhteenlaskettuna enintään 10 opintopistettä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö