x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVARA6 Leikki kulttuurisena, kehityksellisenä ja pedagogisena ilmiönä 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- ymmärtävät leikin merkityksen lapsen varhaisvuosien kehitystä ohjaavana ja keskeisenä lapsen toimintana
- ymmärtävät leikin oppimisen sisältönä ja kontekstina
- oppivat käyttämään leikkiä pedagogisena menetelmänä.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan leikkiä kulttuurisena, kehityksellisenä ja pedagogisena ilmiönä. Opiskelijat tutustuvat erilaisiin leikkiympäristöihin ja perehtyvät leikin havainnointiin, suunnitteluun ja ohjaukseen. Lisäksi opiskelijat perehtyvät narratiiviseen oppimiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Ryhmätyöskentely 4 t 0 t
Itsenäinen työskentely 93 t 0 t
Harjoitukset 20 t 0 t

Ryhmätyöskentely sisältää leikkipäivän toteutuksen. Itsenäinen työskentely sisältää leikin ohjaamisen päiväkodissa 14t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Aktiivinen osallistuminen ohjattuun opetukseen ja leikin ohjauksen projektin hyväksytty suorittaminen, joka sisältää projektin esittelyn, opiskelijan itsearvioinnin ja ryhmäarvioinnin. Tentitään luennot ja kirjallisuus.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakson arvosana määräytyy tentin arvioinnin perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Van Hoorn, J., Nourot, P.M., Scales, B. & Award, K.R. Play at the center of curriculum. Merrill: Prentice Hall.  4. painos. 2003. Sivut 1-170, 300-330, 363-390.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö