x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVARA4 Moniammatillisuus, yhteisö ja vuorovaikutus 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
-ymmärtävät kasvatuksen yhteisöllisen luonteen
-kykenevät analysoimaan kasvatusyhteisön toimintaa
-paneutuvat moniammatillisten kasvatusyhteisöjen ja verkostojen toimintaan
-paneutuvat vanhempien ja ammattilaisten kasvatusyhteistyöhön
-kehittävät ymmärrystään ammatillisesta keskustelusta

Sisältö

Varhaiskasvatus on perusolemukseltaan yhteisöllinen ilmiö, joka toteutuu kasvatuksellisessa vuorovaikutuksessa. Tässä vuorovaikutuksessa rakentuvat moninaiset ammatilliset suhteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Pienryhmäopetus 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely 101 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoitustyö.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakson arvosana määräytyy harjoitustyön arvioinnin perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Karila, K., Alasuutari, M., Hännikäinen, M., Nummenmaa, A. R. & Rasku-Puttonen, H. (toim.), Kasvatusvuorovaikutus. Vastapaino. 2006. Sovittavin osin.

Miller, L. & Cable, C. (eds.), Professionalization, leadership and management in the early years. Sage. 2011.

Nummenmaa, A. R. & Karila, K. Ammatilliset keskustelut varhaiskasvatuksessa. WSOY. 2011.

Lisäksi erikseen sovittavia artikkeleja.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö