x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVARA3 Johtajuus ja pedagoginen kehittäminen 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
VARHAA6 Laatutyö ja arviointi 4 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- paneutuvat johtajuuteen ja ymmärtävät johtajuuden merkityksen asiantuntijaorganisaatiossa
- ymmärtävät pedagogisen kehittämisen merkityksen
- kykenevät pedagogisiin kehittämisprosesseihin, niiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin kasvatusyhteisössä.

Sisältö

Opintojakson aikana perehdytään johtajuuden merkitykseen asiantuntijaorganisaatiossa ja pedagogisessa kehittämistyössä sekä analysoidaan työyhteisön hyvinvoinnin toiminnallisia ja rakennetekijöitä. Opiskelija tutustuu johtamistyön osa-alueisiin, opettajajohtajuuteen, jaettuun johtajuuteen ja ymmärtää alaistaitojen osallisuuden johtajuudessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Ryhmätyöskentely 16 t 0 t
Itsenäinen työskentely 101 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luento- ja kirjallisuustentti sekä pedagoginen kehittämistehtävä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakson arvosana määräytyy kirjallisen tentin ja kehittämistehtävän pohjalta.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Rodd, J. Leadership in early childhood. 3rd edition. Open University Press. Allen & Unwin. 2006.

Toikko & Rantanen. Tutkimuksellinen kehitämistoiminta. Tampere University Press. 2009.

Soveltuvin osin:

Hujala, E., Fonsén, E. & Heikka, J. (toim.), Varhaiskasvatuksen johtajuuden ytimessä – tutkimuksen ja käytännön puheenvuoroja. 2008. Verkossa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-8959-4

Hujala, E. & Fonsén, E. Työyhteisön pedagoginen kehittäminen työhyvinvoinnin perustana päivähoidossa –Projektin loppuraportti. 2010. Verkossa osoitteessa: http://www.tsr.fi/c/document_library/get_file?folderId=13109&name=DLFE-2611.pdf

Mäkitalo A-R., Nevanen S., Ojala M., Tast S., Venninen T. & Vilpas B. (toim.), Löytöretkellä osallisuuteen. Kehittämistä ja tutkimista päiväkodin arjessa 2. Socca. VKK-Metro. 2011. Verkossa osoitteessa: http://www.socca.fi/files/1373/Loytoretkella_osallisuuteen_kehittamista_ja_tutkimista_paivakodin_arjessa_II.pdf

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö