x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVARA1 Varhaiskasvatuksen pedagogiikka ja opetussuunnitelmatyö 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- perehtyvät varhaiskasvatuksen pedagogiikan erilaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin lähtökohtiin ja toteutustapoihin
- kehittävät taitoaan havainnoida, suunnitella, toteuttaa ja arvioida pedagogista toimintaa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
- perehtyvät varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen nykyiseen opetussuunnitelmajärjestelmään
- kehittävät opetussuunnitelmien laadintaan, arviointiin ja kehittämiseen liittyvää osaamistaan.

Sisältö

- varhaispedagogiikan historialliset ja teoreettiset lähtökohdat, peruskäsitteet, opetussuunnitelmat ja työ- ja toimintatavat
- kasvatuksen ja opetuksen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi
- opetussuunnitelmien laadinta, arviointi ja kehittämisen teoreettiset ydinkysymykset
- varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkukasvatuksen opetussuunnitelmajärjestelmä ja sen analyysi

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Pienryhmäopetus 16 t 0 t
Itsenäinen työskentely 103 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoitustyöt

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakson arvosana määräytyy harjoitustyön arvioinnin perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Valitse yksi seuraavista neljästä teoksesta:

Pramling, N. & Pramling Samuelsson, I.  (eds.), Educational Encounters: Nordic Studies in Early Childhood Didactics. International perspectives on early childhood education and development 4, Springer. 2011.

MacNaughton, G. & Williams, G. Teaching Young Children. Choices in Theory and Practice. 2nd edition. Open University Press. 2009.

MacNaughton, G. Shaping Early Childhood. Learners, Curriculum and Contents. Open University Press. 2008.

Fisher, J. Starting from the Child. Teaching and learning in the Foundation Stage. 3nd edition. Open University Press. 2008.

Valitse yksi seuraavista viidestä teoksesta:

Abbott, L. & Nutbrown, C. (eds.) Experiencing Reggio Emilia. Implications for pre-school provision. Open University Press. 2008.

Thornton, L. & Brunton, P. Bringing the Reggio Approach to your Early Years Practice. Routledge. 2008.

Isaacs, B.  Bringing the Montessori Approach to your Early Years Practice. Routledge. 2008.

Nicol, J. Bringing the Steiner Waldorf Approach to your Early Years Practice. Routledge. 2007.

Holt, N. Bringing the High/Scope Approach to your Early Years Practice. Routledge. 2007.

Lisäksi erikseen sovittavaa oheismateriaalia.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö