x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLUOM13 Draama 5 op

Yleiskuvaus

Kurssi on pakollinen luokanopettajaopiskelijoille ja valinnainen aineenopettajaopiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- osaavat luoda oppimisympäristöjä, joissa taideaineiden sisältöjen eheytys on luontevaa ja mahdollista
- tunnistavat toisenlaisen tiedon (fronesis) olemassaolon ja käytön kasvatustyössä.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan draamaan ja sen mahdollisuuksiin tunteiden käsittelyn ja vuorovaikutustaitojen kehittämisessä. Draamapedagogiikan sovelluksissa perehdytään sanallisen, kehollisen ja musiikillisen ilmaisun tapoihin ja tuotetaan ryhmä- ja prosessilähtöisesti pedagogis-taiteellinen produktio.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 3 t 0 t
Pienryhmäopetus 40 t 0 t
Itsenäinen työskentely 92 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Projekti / käytännön työ 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen sekä produktion suunnitteluun ja toteutukseen

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus ilmoitetaan kurssin alussa

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
KASLUOM13 Draama
Kasvatustieteiden yksikkö