x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLUOM12 Liikunta 5 op

Yleiskuvaus

Opintojakso jakautuu kahteen osaan:
1. Liikuntapedagogiikan perusteet 2 op (pakollinen sekä luokanopettaja- että varhaiskasvatuksen opiskelijoille)
2. Liikuntapedagogiikka perusopetuksessa 3 op (pakollinen luokanopettajaopiskelijoille)

Osaamistavoitteet

1. Liikuntapedagogiikan perusteet
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- ymmärtävät lapset aktiivisina, omaan kehollisuuteensa vaikuttavina toimijoina
- osaavat järjestää sekä turvattuja että virikkeisiä ympäristöjä omaehtoiselle liikkumiselle että tuettua liikuntaa varhaiskasvatus- ja alakouluympäristössä
- ymmärtävät toiminnan lähtökohtana sen, että kaikilla osallistujilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet osallistua, onnistua ja kokea kehollisuutensa omista lähtökohdistaan.

2. Liikuntapedagogiikka perusopetuksessa
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- jäsentävät koululiikuntaan liittyviä ilmiöitä itsenäisesti, kriittisesti ja vastuullisesti
- osaavat suunnitella koululiikunnan tavoitteellista toteutusta, käyttää arviointia kannustavasti ja taata erilaisille lapsille ja nuorille tasavertaiset mahdollisuudet osallistua ja onnistua.

Sisältö

1. Liikuntapedagogiikan perusteet
Kurssilla perehdytään lasten kehotietoisuuden kehittymiseen ja mahdollisuuksiin tukea sitä erilaisissa ympäristöissä (saliliikunta, perusliikunta, vesiliikunta, luontoliikunta).

2. Liikuntapedagogiikka perusopetuksessa
Kurssilla perehdytään koulun liikuntakasvatuksen mahdollisuuksiin tukea myönteisen kehotietoisuuden kehittymistä yleisempien pallopelien koulusovelluksin ja ulkoliikunnan keinoin (hiihto, luistelu ja suunnistus).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Pienryhmäopetus 50 t 0 t
Itsenäinen työskentely 75 t 0 t

1. Liikuntapedagogiikan perusteet
Luento-opetus 4
Pienryhmäopetus 20
Itsenäinen työskentely 30

2. Liikuntapedagogiikka perusopetuksessa
Luento-opetus 6
Pienryhmäopetus 30
Itsenäinen työskentely 45

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Liikuntapedagogiikan perusteet  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Myöhemmin sovittava kirjallisuus

Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Hyväksytty arvosana edellyttää aktiivisen osallistuminen opetukseen, itsenäisenä työnä toteutettavan projektin sekä hyväksytyn raportin.

Liikuntapedagogiikka perusopetuksessa  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Heikinaro-Johansson, P. & Huovinen, T. (toim.) 2007. Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. 2. painos. WSOY.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Opintojakson arvosana määräytyy kirjallisen ryhmä-/yksilötentin perusteella. Lisäksi edellytetään aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä hyväksytty portfolio.

Lisätietoja 

Liikunnan valinnaisiin opintoihin hakeville tentti on yksilötentti, sillä mahdolliset valinnat kyseisiin opintoihin tehdään tentin arvosanan mukaan.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
1. Liikuntapedagogiikan perusteet Hyväksytty arvosana edellyttää aktiivisen osallistuminen opetukseen, itsenäisenä työnä toteutettavan projektin sekä hyväksytyn raportin. 2. Liikuntapedagogiikka perusopetuksessa Opintojakson arvosana määräytyy kirjallisen ryhmä-/yksilötentin perusteella. Lisäksi edellytetään aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä hyväksytty portfolio ja hyväksytyt raportit.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Heikinaro-Johansson, P. & Huovinen, T. (toim.), Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. 2. painos. WSOY. 2007.

Myöhemmin sovittava kirjallisuus

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö