x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLUOM10 Kuvataide 5 op

Yleiskuvaus

Kuvataiteen perusopinnoissa tarkastellaan kriittisesti kuvataidetta oppiaineena: Miksi jokaisen pitäisi oppia piirtämään tai maalaamaan - vai pitäisikö edes? Mikä lopulta on tänä päivänä kuvataiteen opetuksessa tärkeää? Mihin kuvataidetta tarvitaan?

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
• osaavat suunnitella ja toteuttaa tavoitteellista kuvataiteen opetusta,
• hallitsevat oppiaineen keskeiset perusteet ja sisällöt,
• osaavat käyttää pedagogisesti oppiaineen työtapoja ja materiaaleja,
• osaavat käyttää taidemuseoita, näyttelyitä ja ympäristöä osana kuvataidekasvatusta
• ymmärtävät kuvallisen ajattelun, havaintokyvyn ja luovuuden tärkeyden visuaalisessa kulttuurissa ja esteettisessä ympäristössä elävälle ja toimivalle lapselle sekä
• käsittävät, että kuvataiteen opetuksen tärkein tehtävä ei ole erilaisten tekniikoiden opettaminen, vaan kuvallisen ajattelun kehittäminen; että prosessi on usein päämäärää tärkeämpi; että epäonnistumisen pelko on luovan prosessin pahin este.

Sisältö

Kurssilla tulkitaan ja tuotetaan visuaalista kulttuuria perehtymällä kuvailmaisun eri perustekniikoihin ja keskeisiin sisältöihin. Pedagogisen tarkastelun kohteena ovat myös taidekasvatuksen erilaiset oppimisympäristöt sekä kuvataidekasvatus osana lapsen kokonaisvaltaista kasvua.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Pienryhmäopetus 48 t 0 t
Ryhmätyöskentely 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 51 t 0 t

Kontaktiopetusta luentojen lisäksi harjoitusryhmät, joissa läsnäolo pakollista. Ryhmätyöskentely tarkoittaa aikaa, jolloin opiskelijalla on läsnäolovelvollisuus, mutta opettaja ei ole paikalla.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen tyopajoihin  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
englanniksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Kuvallisen pedagogiikan harjoitukset  Portfolio  1 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointiperusteet käydään läpi kurssin aikana.

Lisätietoja 

Kuvallisen pedagogiikan harjoitusten portfolio on kuvallis-kirjallinen kooste keskeisimmistä opiskelijan oivalluksista ja prosesseista, jotka kurssilla ovat syntyneet. Se sisältää sekä harjoitustöitä että sanallista reflektiota.

englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Will be discussed during the course.

Kuvallisen ilmaisun ja didaktiikan luennot  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 
 • Luentomateriaalit ja harjoituksissa jaettu materiaali.
 • Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 2004.
 • Ajankohtaiset artikkelit ja julkaisut.
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen tyopajoihin  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
englanniksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Kuvallisen pedagogiikan harjoitukset  Portfolio  1 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointiperusteet käydään läpi kurssin aikana.

Lisätietoja 

Kuvallisen pedagogiikan harjoitusten portfolio on kuvallis-kirjallinen kooste keskeisimmistä opiskelijan oivalluksista ja prosesseista, jotka kurssilla ovat syntyneet. Se sisältää sekä harjoitustöitä että sanallista reflektiota.

englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Will be discussed during the course.

Project in Visual Pedagogy  Projekti / käytännön työ  2 op
englanniksi
Oppimateriaalit 

Literature will be selected according to the project.

Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennoille ja harjoituksiin sekä mahdollisiin teemapäiviin osallistuminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointiperusteet käsitellään opintojakson aikana.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomateriaalit ja harjoituksissa jaettu materiaali.
Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 2004. Verkossa osoitteessa: http://www02.oph.fi/ops/perusopetus/pops_web.pdf
Ajankohtaiset artikkelit ja julkaisut.
Taide ja taito - kiinni elämässä. Opetushallitus. 2009. Verkossa osoitteessa: http://www.oph.fi/julkaisut/2009/taide_ja_taito

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
KASLUOM10 Kuvataide
Kasvatustieteiden yksikkö