x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLUOM5 Matematiikka 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- ymmärtävät lukukäsitteiden, laskutoimitusten, lukujärjestelmien perusteet koulumatematiikassa sekä tutustuvat keskeisimpiin toimintamateriaaleihin niiden havainnollistamisessa
- ymmärtävävät koulugeometrian keskeiset käsitteet ja niiden väliset yhteydet sekä osaavat toiminnallisia työtapoja niiden havainnollistamiseen.

Sisältö

1. Johdatus lukukäsitteeseen: mm. lukujoukot, paikkajärjestelmä, aritmeettiset operaatiot, lukujonot, jaollisuus
2. Koulugeometria: tasogeometrian ja avaruusgeometrian keskeiset käsitteet sekä niiden toiminnallinen havainnollistaminen
3. Toimintamateriaalit: keskeisiin lukukäsitteiden ja laskutoimitusten havainnollistamiseen tarkoitettujen konkreettisten ja virtuaalisten toimintamateriaaleiden käyttö.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Pienryhmäopetus 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely 82 t 0 t
Harjoitukset 19 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Johdatus lukukäsitteeseen  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Koulugeometria  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Toimintamateriaalit  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi

1. Johdatus lukukäsitteeseen: tentti
2. Koulugeometria: portfolio
3. Toimintamateriaalit: suullinen tentti

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
1. Johdatus lukukäsitteeseen: 1-5 2. Koulugeometria: 1-5 3. Toimintamateriaalit: hyv/hyl

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Johdatus lukukäsitteeseen: opetusmoniste
2. Koulugeometria: opetusmoniste
3. Toimintamateriaalit: opetusmoniste

Ajankohtaisia artikkeleita

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö