x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MTTTA3 Tilastotieteen matriisilaskenta 5 op
Vastuutaho
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa tilastollisissa menetelmissä tarvittavia matriisilaskennan perusoperaatioita. Erityisesti hän osaa tulkita korrelaatiokertoimen geometrisesti sekä projisoinnin käytön minimointitehtävissä. Lisäksi hän osaa tehdä tilastollisia laskelmia matriisioperaatioiden avulla jollakin tilastollisella ohjelmistolla.

Sisältö

Peruslaskutoimitukset, muuttuja- ja havaintoavaruus, käänteismatriisi, ominaisarvot, satunnaisvektorit, korrelaatio ja regressio, sarakeavaruus, yleistetty käänteismatriisi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, harjoitukset, harjoitustyö ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakso perustuu luentoihin. Oheislukemistona suositellaan

Puntanen, S., Styan, G. P. H., Isotalo, J. (2012) Formulas useful for linear regression analysis and related matrix theory: It's only formulas but we like them. Springer. (Ilmestyy syyskuussa 2012.)

Puntanen, S., Matriiseja tilastotieteilijälle. B47/MTF, Tampereen yliopisto 1998 tai uudempi.

Puntanen, S., Styan, G. P. H.  & Isotalo, J., Matrix Tricks for Linear Statistical Models: Our Personal Top Twenty. Springer 2011.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö