x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MTTMA12 Lukualueet 5 op
Vastuutaho
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
MATEA45 Lukualueet 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää lukujoukkojen konstruktioiden perusideat ja osaa vertailla kirjallisuudessa esitettyjä erilaisia konstruktioita. Opiskelija osaa johtaa ja todistaa kokonais-, rationaali- ja reaalilukujen konstruoinnissa tarvittavia aputuloksia ja osaa soveltaa niitä myös uusien ongelmien ratkaisemiseen.

Sisältö

Kertausta ekvivalenssirelaatiosta. Lyhyt katsaus reaalilukuihin. Kokonais-, rationaali- ja reaalilukujen konstruointi lähtien luonnollisista luvuista. Reaaliluvun desimaaliesitys.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, harjoitukset ja loppukoe  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hamilton, A.G., Numbers,sets, and axioms.

Enderton, Herbert B., Elements of set theory.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
MTTMA12 Lukualueet
Informaatiotieteiden yksikkö