x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MTTMA3 Algebra 1 10 op
Vastuutaho
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
MATEA7A Algebra 1 10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa todistaa alkeellisen lukuteorian perustuloksia ja pystyy hyödyntämään niitä konkreettisissa esimerkeissä. Hän pystyy laskemaan permutaatiolla. Opintojakson aikana hänen kykynsä abstraktiin ajatteluun on kehittynyt siten, että hän hahmottaa abstraktin algebran perusstruktuurit kuten ryhmät, renkaat ja kunnat sekä kykenee tunnistamaan ne eri yhteyksissä. Hän osaa johtaa ja todistaa näitä koskevat keskeiset tulokset. Erityisesti hän osaa hyödyntää sellaisia algebran käsitteitä ja työkaluja kuten aliryhmät ja ideaalit, homomorfismit, tekijäryhmät ja tekijärenkaat sekä yhden muuttujan polynomit.

Sisältö

Kompleksiluvut, lukuteorian alkeita, RSA-menetelmä, permutaatiot, ryhmät, renkaat, kunnat, aliryhmät ja ideaalit, homomorfismit, tekijäryhmät ja tekijärenkaat, yhden muuttujan polynomit.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, harjoitukset ja välikokeet  Osallistuminen opetukseen  10 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  10 op
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakso perustuu luentoihin, mutta oheislukemistona suositellaan teoksia:

Lauritzen, N., Concrete abstract algebra.

Rotman, J., First course in abstract algebra.

Lisätietoja

Didaktisen matematiikan opintojakson KASMAT1 Lukuteoria ja algebra opettajille suorittaneiden tulee keskustella Algebra 1:n suorittamisesta kurssin opettajan kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö