x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MTTMP2 Johdatus matemaattiseen päättelyyn 5 op
Vastuutaho
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa ekvivalenssirelaatioihin ja funktioihin liittyviä käsitteitä ja osaa johtaa ja todistaa niitä koskevia tuloksia. Opiskelija osaa ratkaista myös sellaisia diskreetin matematiikan ongelmia, jotka eivät suoraan muistuta annettuja esimerkkejä. Opiskelija osaa analysoida ja vertailla kirjallisuudessa esitettyjä relaatioita ja funktioita koskevia vaativahkojakin perustason todistuksia. Opiskelija ymmärtää mahtavuuden käsitteen ja mahtavuuksiin liittyviä todistuksia.

Sisältö

Induktion kertausta, toinen induktioperiaate, ekvivalenssirelaatio, funktiot, injektiot, surjektiot, bijektiot ja käänteisfunktiot, mahtavuus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, harjoitukset ja loppukoe  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Merikoski, J., Virtanen, A., Koivisto, P., Johdatus diskreettiin matematiikkaan. WSOY 2004.

Lisätietoja

Opinto-oppaan 2012-2015 opintojaksot MTTMY1 Matematiikan peruskäsitteitä ja MTTMP2 Johdatus matemaattiseen päättelyyn vastaavat yhdessä opinto-oppaan 2010-2012 opintojaksoja MATEP0 Diskreetti matematiikka ja MATEA15A Logiikka 1A.

Mikäli vain toinen vanhoista opintojaksoista on suoritettuna, pitää uusien opintojaksojen suorittamisesta keskustella vastuuopettajan kanssa. Täydennyksistä on erillinen ohje.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö