x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi 10 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Lehtori Jorma Laurikkala.
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X X
2013–2014 X X
2014–2015 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
tai vastaavat tiedot ja taidot.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa ratkaista ongelmia ohjelmoimalla
- osaa ohjelmoida itsenäisesti pieniä ohjelmia Java-kielellä
- pystyy soveltamaan oppimaansa myös muissa lausekielissä
- osaa kirjoittaa helposti ymmärrettäviä ohjelmia
- osaa hallita monimutkaisuutta aliohjelmien avulla

Sisältö

Opintojaksolla esitellään ohjelmoinnin perusvälineet, joita ovat muun muassa algoritmit, muuttujat, lauseet, tyypit ja ohjausrakenteet (toisto ja valinta). Muita käsiteltäviä aiheita ovat hyvä ohjelmointitapa, tietojen tulostus ja syöttö, aliohjelmat, taulukot, poikkeukset sekä tiedostojen käyttö.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Harjoitustyön tekoa, ohjausta ja harjoitustyön palautus III-periodissa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Informaatiotieteiden yksikkö