x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKVEVAL1 Venäjän kielen suullinen harjoituskurssi 2 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Edeltävät opinnot
Venäjä IV tai vastaavat tiedot ja taidot (taitotaso A2). Opiskelija osaa kertoa suullisesti tai kirjallisesti omista vaiheistaan sekä ilmaista näkökantoja ja perustella niitä.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• uskaltaa osallistua aktiivisesti kysymyksiä tai kommentteja esittäen jopa vähän muodollisempiinkin keskustelutilanteisiin (esim. ryhmätyö tai luento)
• osaa pitää valmistetun esityksen itseään kiinnostavasta aiheesta, niin että ottaa huomioon kuulijat ja vastaa heidän kysymyksiinsä.

Sisältö

Opiskelija harjoittelee puheenvuorojen ja alustuksen pitämistä sekä keskusteluun vaikuttamista. Hän etsii ja muokkaa tietoa itsenäisesti ja jakaa sitä muille osallistujille.

Toteutustavat

Pienryhmäopetusta enintään 26 t, itsenäistä työskentelyä vähintään 28 t. Opiskelijan keskimääräinen työmäärä 54 tuntia.

Opetuskieli

venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
venäjäksi
Harjoitustyö(t) 
venäjäksi

Osallistuminen opetukseen ja sovitut harjoitustyö(t) kuten suullinen esitys.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksytyn suorituksen perusteena on aktiivinen osallistuminen ja tehtävien tekeminen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sovitaan kurssin alussa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus