x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKVE4 Venäjä IV 4 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Edeltävät opinnot
Venäjä III tai vastaavat tiedot ja taidot (taitotaso A1-A2). Opiskelija osaa kertoa ymmärrettävästi omasta arjestaan (muutamia seikkoja - suullisesti tai kirjallisesti).

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- pystyy osallistumaan valmistautumatta keskusteluun kuulumisista – laajemmin ymmärrettyinä, niin että niitä ovat myös opintoihin, työhön, vapaa-aikaan ja ihmissuhteisiin liittyvät asiat
- esittää ohjeita, neuvoja ja pyyntöjä ja sopiessaan asioista käyttää tarpeeksi täsmällisiä ajanilmaisuja
- osaa päätellä toiminnan aspektia myös itselleen uudesta tekstistä (joka voi sisältää paljon vieraita sanoja)
- osaa hakea olennaiset tiedot myös muodollisemmasta kirjeestä (kutsu, liikekirje)
- osaa käyttää tietoaan kielen rakenteista kirjoittaessaan vaikkapa päiväkirjamerkintää tai matkakuvausta.

Sisältö

Osaamistavoitteet saavuttaakseen opiskelija tekee puhe- ja kuuntelu- ja kirjoitusharjoituksia ryhmässä saaden ja antaen itse palautetta. Hän tutkii erityyppisiä tekstejä kuten dialogia, kirjettä, runoa ja kertomusta. Osa kurssin tehtävistä saatetaan tehdä verkossa tai lähiopetuksen ulkopuolella pienryhmässä.

Toteutustavat

Pienryhmäopetusta enintään 52 t, itsenäistä työskentelyä vähintään 56 t. Opiskelijan keskimääräinen työmäärä 108 tuntia.

Opetuskieli

venäjä

Opetuskielenä myös suomi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
venäjäksi
Harjoitustyö(t) 
venäjäksi
Kirjallinen tentti 
venäjäksi
Suullinen tentti 
venäjäksi

Osallistuminen opetukseen + harjoitustyö(t) tai välikoe + kirjallinen ja/tai suullinen tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakson arvosanan perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin sekä sovitut harjoitustyöt ja kokeet.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Alestalo, Kafe Piter 2, kpl:eet 8-16 sekä verkossa oleva materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus