x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSAVAL2 Kommunikationstraining I 2 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Edeltävät opinnot
Saksa lukion A-, B2- tai B3-kielenä tai vastaavat taidot, esimerkiksi kielikeskuksen kurssi Saksa IV (entinen Jatkokurssi II) tai valmennuskurssi (taidot tasolla A2-B1).

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Opintojakso sopii kandidaatintutkintoihin valinnaiseksi vieraan kielen opintojaksoksi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää autenttisia jokapäiväiseen elämään liittyviä aiheita, esimerkiksi radiosta ja TV:stä
- osaa laatia suullisen yhteenvedon kuulemastaan tai lukemastaan ja kuvailla esimerkiksi diagrammeja
- osaa ilmaista ja perustella mielipiteitään

Sisältö

Kurssilla laajennetaan yleiskielen sanavarastoa ja edistetään saksan puhevalmiutta.
Keskustellaan saksankielisten maiden ajankohtaisista ja maantuntemusaiheista. Opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa aihevalintoihin.

Toteutustavat

Pienryhmäopetus 26 t, itsenäinen työskentely 28 t, opiskelijan työtä keskimäärin 54 tuntia.

Opetuskieli

saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
saksaksi
Harjoitustyö(t) 
saksaksi
Suullinen tentti 
saksaksi

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen keskusteluihin ja harjoitustyö(t) ja suullinen koe.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista opetukseen, kotitehtävien suorittamista ja suullista koetta kurssin lopussa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan valmistama maksullinen materiaali.

Lisätietoja

Kurssi vastaa aikaisempaa Saksan kielen suullinen taito -kurssia.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus