x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSA4 Saksa IV 4 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Edeltävät opinnot
Kielikeskuksen kurssi Saksa III (entinen Jatkokurssi I) tai vastaavat taidot, esimerkiksi saksa lukion B2- tai B3-kielenä (taidot tasolla A2). Tutustumalla ennen kurssille ilmoittautumista kurssikirjaan tai tekemällä online-testin osoitteessa http://sprachtest.cornelsen.de/html/startseite.html opiskelija voi arvioida, onko kurssin taso sopiva. HUOM! Opiskelijan, joka on koulussa opiskellut saksaa A- tai B2-kielenä kohtalaisella menestyksellä, kannattaa jatkaa opiskelua kielikeskuksen B-tason kursseilla. HUOM! Kauppatieteiden opiskelijoiden tulee osallistua vastaavantasoiselle kurssille ”Saksa IV kauppatieteilijöille”, jos he haluavat sisällyttää kurssin tutkintoonsa. Kauppatieteilijöiden kurssille voivat osallistua myös muiden alojen opiskelijat.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2-B1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa kertoa suullisesti ja kirjallisesti esimerkiksi suunnitelmistaan ja perustella mielipiteitään
- osaa kuvata yksityiskohtaisesti tapahtumia ja kokemuksia
- ymmärtää pääsisällön lyhyistä asiateksteistä
- tuntee saksankielisten maiden yhteiskuntaa ja kulttuuria

Sisältö

- ääntämisharjoituksia
- rakenneharjoituksia
- tekstinymmärtämisharjoituksia
- suullisia ja kirjallisia tehtäviä

Toteutustavat

Pienryhmäopetus enintään 52 t, itsenäinen työskentely 56 t, keskimäärin 108 tuntia opiskelijan työtä.

Opetuskieli

saksa, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
saksaksi
Harjoitustyö(t) 
saksaksi
Kirjallinen tentti 
saksaksi
Suullinen tentti 
saksaksi

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyö(t), kirjallinen tentti ja / tai suullinen tentti

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kurssin arvosanan perusteina ovat osallistuminen opetukseen sekä harjoitustyöt ja kokeet.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Studio d, A2, Teilband 2, Einheit 7 - 12

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus