x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSA3 Saksa III 4 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Edeltävät opinnot
Kielikeskuksen kurssi Saksa II (entinen Alkeiskurssi II) tai vastaavat taidot, esimerkiksi saksa lukion B3-kielenä (taidot tasolla A1-A2). Tutustumalla ennen kurssille ilmoittautumista kurssikirjaan tai tekemällä online-testin osoitteessa http://sprachtest.cornelsen.de/html/startseite.html opiskelija voi arvioida, onko kurssin taso sopiva. HUOM! Opiskelijan, joka on koulussa opiskellut saksaa A- tai B2-kielenä kohtalaisella menestyksellä, kannattaa jatkaa opiskelua kielikeskuksen B-tason kursseilla. HUOM! Kauppatieteiden opiskelijoiden tulee osallistua vastaavantasoiselle kurssille ”Saksa III kauppatieteilijöille”, jos he haluavat sisällyttää kurssin tutkintoonsa. Kauppatieteilijöiden kurssille voivat osallistua myös muiden alojen opiskelijat.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti arkipäivän tilanteissa ja yksinkertaisissa työelämän tilanteissa
- osaa kertoa jokapäiväisistä tapahtumista nykyhetkessä ja menneisyydessä, sopia tapaamisia ja ilmaista toiveita
- ymmärtää pääsisällön esimerkiksi matkailua koskevista lyhyistä teksteistä ja työhön liittyvistä sähköpostiviesteistä
- tuntee saksankielisten maiden yhteiskuntaa ja kulttuuria

Sisältö

- ääntämisharjoituksia
- rakenneharjoituksia
- tekstinymmärtämisharjoituksia
- suullisia ja kirjallisia tehtäviä

Toteutustavat

Pienryhmäopetus enintään 52 t, itsenäinen työskentely 56 t, opiskelijan työtä keskimäärin 108 tuntia.

Opetuskieli

saksa, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suullinen tentti 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyö(t), kirjallinen tentti ja / tai suullinen tentti

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kurssin arvosanan perusteina ovat osallistuminen opetukseen sekä harjoitustyöt ja kokeet.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus