x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSA1 Saksa I 3 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Edeltävät opinnot
Ei edeltäviä opintoja saksan kielessä.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa saksan kielen ääntämisen perusteet
- ymmärtää ja osaa käyttää arkipäivän tilanteissa yksinkertaisia ilmauksia ja perustason sanastoa
- tuntee kieliopin perusteita
- on tutustunut saksankielisiin maihin

Sisältö

- ääntämisharjoituksia
- rakenneharjoituksia
- tekstinymmärtämisharjoituksia
- suullisia ja kirjallisia tehtäviä

Toteutustavat

Pienryhmäopetus 39 t, itsenäinen työskentely 41 t, keskimäärin 80 tuntia opiskelijan työtä.

Opetuskieli

suomi, saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suullinen tentti 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyö(t), kirjallinen tentti ja / tai suullinen tentti

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kurssin arvosanan perusteina ovat osallistuminen opetukseen sekä harjoitustyöt ja kokeet.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Studio d, A1, Teilband 1, Einheit 1 – 6

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus