x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRAVAL2 Cours de Français approfondi - ranskan syventävä kurssi 4 op
Vastuutaho
Ranskan kieli/LANCE
Edeltävät opinnot
Kielitaito tasolla B1. (3-4 vuotta kielen opiskelua).

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Opintojakso on yksiköiden vaatimusten mukainen vieraan kielen 4 opintopisteen opintojakso. Se sopii myös vapaavalintaiseksi kurssiksi kaikkien alojen opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• on harjaantunut ymmärtämään kuultua ja kirjoitettua tekstiä eri medioista
• pystyy ilmaisemaan melko sujuvasti omia mielipiteitään ja perustelemaan niitä
• pystyy kirjoittamaan oman CV:n ja hakukirjeen sekä muita tekstejä huolitellusti
• pystyy suunnittelemaan ja pitämään esitelmän yhdessä pienen ryhmän kanssa
• tuntee ranskalaista korkeakoulujärjestelmää ja pärjää ranskankielisessä maailmassa

Sisältö

• syvennetään kielioppiosaamista
• tehdään kuullunymmärtämistehtäviä ja analysoidaan niitä oppimisen kannalta
• opiskellaan yleisiä sanontoja, sananlaskuja ja idiomeja
• kurssilla tehdään runsaasti oikeinkirjoitustehtäviä
• suunnitellaan ja toteutetaan ryhmätyönä esitelmä

Toteutustavat

Pienryhmäopetus 52 t, itsenäinen työskentely 56 t, keskimäärin 108 tuntia opiskelijan työtä.

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ranskaksi
Harjoitustyö(t) 
ranskaksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kurssin arvioinnin perusteina ovat aktiivinen osallistuminen kurssille ja vaaditut harjoitustyöt.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opetuksen yhteydessä jaettava maksettava materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus