x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRA4 Ranska IV 4 op
Vastuutaho
Ranskan kieli/LANCE
Edeltävät opinnot
Ranskan kielen jatkokurssi I tai vastaavat tiedot, noin 120 t. kieliopintoja (taitotaso A1- A2).

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija

• osaa keskustella lyhyin perusrakenteisin ilmaisuin omasta perheestään ja jokapäiväisestä elämästään nykyhetkessä ja menneisyydessä
• osaa vertailla asioita ja tapahtumia
• osaa ilmaista tunteita ja kirjoittaa lyhyitä tekstejä eri aiheista
• selviytyy lomamatkasta Ranskaan ja osaa selvittää mahdollisia pulmatilanteita matkan aikana
• osaa kertoa harrastuksistaan ja mieltymyksistään
• osaa kertoa asioista, joita hänelle on tapahtunut, ja kuvailemaan, millaista elämä oli aiemmin
• osaa esittää väitteitä ja käydä lyhyitä keskusteluja niiden pohjalta
•pystyy pitämään lyhyen ranskankielisen esitelmän nettiharjoituksen pohjalta
• osaa kuvailla erilaisia ihmisiä eri ammateissa tai harrastuksissa, kuten suomalaisen viininviljelijän Ranskassa ja intohimoisen sarjakuvanlukijan

Sisältö

• ääntämisharjoituksia
• rakenneharjoituksia
• kuullunymmärtämisharjoituksia
• puheharjoituksia pareittain ja ryhmässä
• kirjoitusharjoituksia

Toteutustavat

Pienryhmäopetus 52 t, itsenäinen työskentely 56 t, keskimäärin 108 tuntia opiskelijan työtä.

Opetuskieli

ranska, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ranskaksi
Harjoitustyö(t) 
ranskaksi
Kirjallinen tentti 
ranskaksi
Suullinen tentti 
ranskaksi

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyö(t) ja kirjallinen ja / tai suullinen tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kurssin arvosanan perusteina ovat aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä mahdolliset harjoitustyöt ja kokeet.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tiina Martikainen, Olli-Pekka Lindgren: Parfait! 2. Otava, kappaleet 5-8  ja opettajan valmistama lisämateriaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus