x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRA3 Ranska III 4 op
Vastuutaho
Ranskan kieli/LANCE
Edeltävät opinnot
Ranskan kielen alkeiskurssi II tai vastaavat tiedot, noin 80 t. kieliopintoja (taitotaso A1).

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija

• pystyy selviytymään esim. lääkärissäkäynnistä kuvaillen yksinkertaisin lausein eri ruumiinosia ja niihin liittyviä kipuja
• osaa keskustella yksinkertaisella tavalla jokapäiväisistä tapahtumista puhelimessa ja toimia asiakaspalvelussa, työtehtävissä
• pystyy hallitsemaan lyhyitä, sosiaalisessa elämässä vaadittavia taitoja (esim. tervehdyksiä, kiittämistä, kuulumisten kyselyä jne.)
• pystyy keskustelemaan suhteellisen yksinkertaisin lauserakentein ranskalaisessa ruokapöydässä
• pystyy seuraamaan melko hidasta ranskankielistä puhetta ja reagoimaan siihen
• pystyy ilmaisemaan mielipiteitään jokapäiväisistä asioista
• osaa tunnistaa ranskalaisen ja suomalaisen tapakulttuurin eroja
• on oppinut tuntemaan monia ranskalaisia alueita ja kaupunkeja myös ranskalaisten elämäntapaa arkena, lomalla, vapaa-aikana ja ystävien parissa

Sisältö

• ääntämisharjoituksia
• rakenneharjoituksia
• kuullunymmärtämisharjoituksia
• puheharjoituksia pareittain ja ryhmässä
• kirjoitusharjoituksia

Toteutustavat

Pienryhmäopetus 52 t, itsenäinen työskentely 56 t, keskimäärin 108 tuntia opiskelijan työtä.

Opetuskieli

ranska, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suullinen tentti 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyö(t) + kirjallinen ja / tai suullinen tentti

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kurssin arvosanan perusteina ovat aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä mahdolliset harjoitustyöt ja kokeet.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tiina Martikainen, Olli-Pekka Lindgren: Parfait! 2. Otava, kappaleet 1-4 ja opettajan valmistama lisämateriaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus