x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRA2 Ranska II 3 op
Vastuutaho
Ranskan kieli/LANCE
Edeltävät opinnot
Ranskan kielen alkeiskurssi I tai vastaavat tiedot, noin 40 t. kieliopintoja (taitotaso A1).

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija

• ymmärtää ja osaa käyttää lyhyitä ja yksinkertaisia ilmaisuja helpoissa jokapäiväisissä tilanteissa (perheeseen, työhön, harrastuksiin ja lähiympäristöön liittyvät aiheet)
• osaa kommunikoida yksinkertaisissa tilanteissa
• ymmärtää selkeää ja helppoa arkipäivän tekstiä
• osaa kertoa kirjallisesti ja suullisesti jokapäiväisistä asioista ja arkipäivän elämästään menneisyydessä ja tulevisuudessa
• pystyy ilmaisemaan mielipiteitään jokapäiväisistä asioista

Sisältö

• ääntämisharjoituksia
• rakenneharjoituksia
• kuullunymmärtämisharjoituksia
• puheharjoituksia pareittain ja ryhmässä
• kirjoitusharjoituksia

Toteutustavat

Pienryhmäopetus 39 t, itsenäinen työskentely 41 t, keskimäärin 80 tuntia opiskelijan työtä.

Opetuskieli

suomi, ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suullinen tentti 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyö(t) + kirjallinen ja / tai suullinen tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kurssin arvosanan perusteina ovat aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä mahdolliset harjoitustyöt ja kokeet.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tiina Martikainen & Marjaana Mäkelä: Parfait! 1. Otava., kappaleet 7-12.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus