x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKKI3 Kiina III 4 op
Vastuutaho
Kiinan kieli
Edeltävät opinnot
Kiina II tai vastaavat taidot.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1-A2
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- on kasvattanut sanavarastoaan
- osaa tunnistaa ja kirjoittaa aiempaa useampia kirjoitusmerkkejä pinyin-järjestelmän avulla tai ilman
- ymmärtää hidastempoista keskustelua
- pystyy puhumaan harrastuksista, urheilusta ja kysymään tietä tai aikaa
- osaa ilmaista mielipiteensä kiinalaisesta ja länsimaisesta ruosta

Sisältö

Keskusteluharjoituksia, kuullunymmärtämisharjoituksia, kirjoitusharjoituksia ja kielenkäyttöharjoituksia.

Toteutustavat

Pienryhmäopetusta 52 tuntia, itsenäistä työskentelyä 56 tuntia.

Opetuskieli

kiina, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Kirjallinen tentti 
englanniksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Aktiivinen osallistuminen, kotitehtävät ja loppukoe.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Lisätietoja

Opintojakso vastaa aikaisempaa Kiinan kielen jatkokurssi I:ä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus