x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKES2 Espanja II 3 op
Vastuutaho
Espanjan kieli
Edeltävät opinnot
Espanja I tai vastaavat tiedot (= n. 40-50 tuntia edeltäviä opintoja). Opiskelija selviytyy auttavasti rutiininomaisista asiointitilanteista, kuten matkalipun ostosta ja ostoksilla käymisestä, sekä osaa kertoa yksinkertaisin lausein preesensissä itsestään ja perheestään.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää ja osaa tuottaa (sekä kirjallisesti että suullisesti) yksinkertaista, tuttuihin asioihin liittyvää yleiskieltä, myös perfektissä ja futuurissa
- osaa kertoa päivärutiineistaan, terveydestään, keskustella kuulumisista sekä sopia ajankohdista ja tekemisistä
- osaa kuvailla ja vertailla

Sisältö

Tehdään käännös- ja rakenneharjoituksia sekä harjoitellaan kuullun ymmärtämistä ja suullista ilmaisua.

Toteutustavat

Pienryhmäopetusta 39 tuntia, itsenäistä työskentelyä 41 tuntia, keskimäärin 80 tuntia opiskelijan työtä.

Opetuskieli

suomi, espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kurssin arvosana perustuu kurssin lopussa suoritettavaan kirjalliseen kokeeseen. Suullista kielitaitoa arvioidaan jatkuvasti mm. kurssilla pidettyjen harjoitusten sekä osoitetun tuntiaktiivisuuden perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kaasinen, Laine, Saló i Nevado: Fantástico 2.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus