x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKES1 Espanja I 3 op
Vastuutaho
Espanjan kieli
Edeltävät opinnot
Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet espanjaa.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää ja osaa tuottaa preesensissä (kirjallisesti ja suullisesti) yksinkertaista arkipäivän kieltä, joka liittyy tuttuihin asioihin, kuten perheeseen ja omaan elämään
- osaa ilmaista mistä pitää, mitä haluaa, mitä aikoo tehdä tai mitä täytyy tehdä
- osaa kommunikoida rutiininomaisissa ja arkipäiväisissä tilanteissa, kuten asioida kaupoissa, kahvilassa tai matkailutoimistossa sekä osaa varata hotellihuoneen, ostaa matkalipun sekä kysyä tietä.

Sisältö

Tehdään käännös- ja rakenneharjoituksia, harjoitellaan ääntämistä, kuullun ymmärtämistä sekä suullista ilmaisua.

Toteutustavat

Pienryhmäopetusta 39 tuntia, itsenäistä työskentelyä 41 tuntia, keskimäärin 80 tuntia opiskelijan työtä.

Opetuskieli

suomi, espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kurssin arvosana perustuu kurssin lopussa suoritettavaan kirjalliseen kokeeseen. Suullista kielitaitoa arvioidaan jatkuvasti mm. kurssilla pidettyjen harjoitusten sekä osoitetun tuntiaktiivisuuden perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kaasinen, Laine, Leman, Saló i Nevado: Fantástico 1.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus