x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVKA4 Julkaisun visuaalisuus 10 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Anssi Männistö
Edeltävät opinnot
JOVP1-JOVP5, JOVA7, JOVA13, JOVAK1 (suoritusvaihtoehto 1), JOVAK2, JOVAK3
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TIEDAK4 Julkaisun visuaalisuus 10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on saanut perustaidot journalistiseen graafisen suunnitteluun ja taittoon, kuvituskuvan laatimiseen ja ideointiin sekä kuvatoimittamiseen.

Sisältö

Kurssilla opitaan journalistisen graafisen suunnittelun käytännön taitoja, teoriapohjaa, ajattelua ja ammattikäytänteitä. Harjoitukset on kiinteästi linkitetty Utain- ja Katse-lehtien tekemiseen. Opiskelijat työskentelevät noissa lehdissä taittajina ja taittotyön suunnittelijoina (AD) sekä tekevät kuvituskuvaa ja kuvatoimittamista.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Jakson pienryhmäopetukseen etusijalla ovat kuvajournalismin valintaväylän ja kuvajournalismin valinnaisten opintojen näyttökokeen kautta valitut opiskelijat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 60 t 0 t
Pienryhmäopetus 50 t 0 t
Itsenäinen työskentely 50 t 0 t
Harjoitukset 100 t 0 t

Opintojakso koostuu kolmesta osasta: (A) Graafinen suunnittelu ja taitto (6 op), (B) Kuvituskuva (2 op) ja (C) Kuvatoimittaminen (2 op). Kaikki jakson osuudet ovat pienryhmäopetusta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Kurssin suorittamiseen kuuluu valikoitujen kurssitöiden tallentaminen verkkoon yliopiston julkaisualustalle.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus: Jakson yhteydessä käsitellään referoiden kaksi seuraavaa teosta:

  1. Rantanen: Mistä on hyvät lehdet tehty - Visuaalisen journalismin keittokirja. Hill and Knowlton Finland, 2007.
  2. Töyry & Räty & Kuisma: Editointi aikakauslehdessä. Taideteollinen korkeakoulu, 2008.

Lisäksi oheislukemistona kurssilla:

  1. Pulkkinen: Uutisten arkkitehtuuri. Sanomalehden ulkoasun rakenteiden järjestys ja jousto. Jyväskylän yliopisto, 2008. Saatavana myös E-kirjana Tamcatin kautta.
  2. Itkonen: Typografian käsikirja. RPS-yhtiöt, 2003 (uudistettu 2007).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö