x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVKA3 Henkilökuvaus 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Anssi Männistö
Edeltävät opinnot
JOVP1-JOVP5, JOVA7, JOVA13, JOVAK1 (suoritusvaihtoehto 1). Luentosarjaan osallistuminen JOVAK1 (suoritusvaihtoehto 2) ei edellytä edeltäviä opintoja.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija tuntee journalistisen henkilö- ja studiovalokuvaamisen lajityypit, hän osaa toimia erilaisissa henkilökuvauksen tilanteissa ja hallitsee studiovalaistuksen käytön näissä tilanteissa.

Sisältö

Kurssilla opitaan henkilövalokuvaamista ja studiovalaisemista osallistumalla luennoille ja työpajoihin sekä Utain- ja Katse-lehtien työskentelyyn.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Jakson pienryhmäopetukseen etusijalla ovat kuvajournalismin valintaväylän ja kuvajournalismin valinnaisten opintojen näyttökokeen kautta valitut opiskelijat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Pienryhmäopetus 40 t 0 t
Itsenäinen työskentely 40 t 0 t
Harjoitukset 50 t 0 t

Opintojakso koostuu kahdesta osasta: (A) Henkilökuvauksen perusteet (3 op) ja (B) Studiotyöskentely (2 op). Henkilökuvauksen perusteet -osuus sisältää luentosarjan ja ammattilaisten vetämiä työpajoja. Luentosarja on kaikille avoin ja se voidaan suorittaa osana valinnaisten opintojen kohtaa JOVKA1 Kuvajournalismin perusteet (suoritusvaihtoehto 2). Työpajat ja studiokuvaus-osuus sen sijaan ovat pienryhmäopetusta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Kurssin suorittamiseen kuuluu valikoitujen kurssitöiden tallentaminen verkkoon yliopiston julkaisualustalle.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Aktiivinen läsnäolo tunneilla, harjoitustehtävät, ideointi yksinään ja osana ryhmää.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla käsitellään opettajan osoittamaa kirjallisuutta ja artikkeleita. Kirjallisuus on vielä mietinnässä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö