x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVA19 Harjoittelu (journalistinen työ) 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Maarit Jaakkola
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Harjoittelun suoritettuaan opiskelija on oppinut työkentelemään osana journalistista työyhteisöä, omaksunut journalistisessa työssä ja työyhteisössä toimimisen käytäntöjä sekä kehittänyt journalistisia taitojaan työyhteisön opastamana. Hän hahmottaa omakohtaisen kokemuksen kautta, miten journalistista työtä käytännössä tehdään ja organisoidaan.

Sisältö

Opiskelija tekee journalistista työtä osana toimitusta ja sen aikatauluja. Toimitus- ja lehtikuvaajaharjoittelu kattaa neljän kuukauden työskentelyn journalistisissa tehtävissä ensisijaisesti sanoma- tai aikakauslehden, radion tai uutistoimiston toimituksessa.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Journalistiikan opiskelijoille. Ohjattuun harjoitteluun pääsevät vain ne opiskelijat, joilla harjoittelu on opintovaatimuksissa pakollisena.

Toteutustavat

Neljän kuukauden käytännön harjoittelusta laaditaan harjoitteluraportti. Raportti koostuu omaa työtä erittelevästä ja arvioivasta esseestä sekä toimituksessa tehtävästä teemahaastattelusta, joka litteroidaan. Raportin aineistoihin kuuluu myös lähdekirjallisuutta, joka osoitetaan erikseen. Raportinkirjoitusohjeet ovat oppiaineen harjoittelusivuilla osoitteessa http://toimitusharjoittelu.fi.

Harjoittelun ohjaajille ja harjoitteluun meneville opiskelijoille järjestetään loppukeväällä yhteinen koulutustilaisuus, harjoitteluohjauspäivä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoittelu 
suomeksi
Harjoitteluraportti  Essee 
suomeksi
Lisätietoja 

= Harjoitteluraportti

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Journalistiikka II maisteriopinnoissa suositeltu ajankohta on 1. vuoden kevät.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus osoitetaan vuosittain erikseen harjoitteluraportin laatimisohjeiden yhteydessä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö