x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVMS2 Journalistinen kieli 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Sirkka Wahlstén

Yleiskuvaus

Jakso koostuu kolmesta komponentista: A Kielenhuolto/oikeinkirjoitusoppi 2 op,
B. Kielenhuolto/lauseoppi 2 op ja C. Tekstinhuolto 1 op.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on päivittänyt perustietojaan niin oikeinkirjoitusopin, lauseopin kuin tekstinhuollon ohjeista ja suosituksista sekä osaa soveltaa niitä journalistiseen kieleen.

Sisältö

Kurssilla käsitellään lehtikielen kannalta olennaisimmat asiat, ja niitä harjoitellaan lehtikielestä poimittujen esimerkkien avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset
Kirjatentti

Luennot ja niiden aiheisiin liittyvät kielenkorjausharjoitukset. Välikoe ja tentti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Suositeltu suoritusajankohta: 1. vuosi.

Osallistuminen opetukseen, välikoe ja tentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö