x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVA16 Televisiojournalismi 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Seppo Kangaspunta
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
JOVP1-JOVP5 sekä JOVA7 Journalismiprofessio ja julkisuus sekä JOVA13 Journalistisen työn perusteet(Ei koske Journalistiikan maisteriopinnot II:n opiskelijoita.)

Yleiskuvaus

Kurssilla opiskellaan audiovisuaalisen ilmaisun ja journalistisen televisioilmaisun perusteita sekä televisioinserttien tekemistä ja dramaturgiaa.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää audiovisuaalisen ilmaisun perusteet ja osaa soveltaa niitä journalistiseen televisioilmaisuun. Hän osaa tehdä uutis- ja henkilöinsertin sekä reportaasin televisioon, ja hänellä on perustiedot tv-insertin toimittamisesta, kuvaamisesta, äänittämisestä, valaisusta ja editoinnista.

Sisältö

Kurssilla opiskellaan audiovisuaalisen ilmaisun ja journalistisen televisioilmaisun perusteita sekä televisioinserttien tekemistä ja dramaturgiaa. Kurssilla tehdään tuotantoryhmissä neljä tv-inserttiä.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Journalistiikan opiskelijoille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 40 t 0 t
Pienryhmäopetus 40 t 0 t
Lukupiiri 10 t 0 t

Luennot, harjoitukset ja palaute, lukupiiri verkossa sekä itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Aktiivinen osallistuminen istuntoihin ja ryhmätyöskentelyyn.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus

  1. Pirilä & Kivi: Otos. Leikkaus. Teos. Elävä kuva – elävä ääni. Kolmiosainen kirjasarja. Like, 2005, 2008, 2011.
    TAI
  2. Cushion: Television Journalism. Sage, 2011.

Lisätietoja

Journalistiikan maisteriopinnot II:n opiskelijoille tämä opintojakso on vaihtoehtoinen JOVA15 Radiojournalismi -opintojakson kanssa

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö