x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVA15 Radiojournalismi 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Marko Ala-Fossi
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
JOVP1-JOVP5, JOVA7, JOVA13 (Ei koske Journalistiikan maisteriopiskelijat II:n opiskelijoita.)Journalistiikan aineopintojen opiskelijat suorittavat ennen opintojakson aloittamista tai viimeistään sen aikana JOVP2 Vuorovaikutuksen perusteet.

Yleiskuvaus

Kurssilla perehdytään radiojournalismin perusteisiin sekä ääniohjelmien toimittamiseen ja koostamiseen eri jakeluteille.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii ymmärtämään äänijournalismin tärkeimmät erityispiirteet. Hän pystyy soveltamaan oppimaansa ääneen perustuvan uutis- ja ajankohtaisjournalismin keskeisimpiin sisältötyyppeihin radiossa ja verkossa. Hän oppii kirjoittamaan ja esittämään journalistista puhetta, äänittämään haastatteluja sekä toimittamaan ja koostamaan sähkelähetyksiä, haastatteluraportteja ja suoria makasiinilähetyksiä.

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan yksin ja pienryhmissä ääneen perustuvan uutis- ja ajankohtaisjournalismin tekemistä Tampereen yliopiston paikallisradioasemalla eli Radio Moreenissa. Lukupiirissä perehdytään alan tutkimukseen.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Journalistiikan opiskelijoille.

Toteutustavat

Luennot, harjoitukset ja palaute 80 t, lukupiiri verkossa 10t, itsenäistä työskentelyä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Projekti / käytännön työ 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)  2 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Lisätietoja 

Oman ohjelman tuottaminen yksin tai pienryhmässä Radio Moreenin lähetyksiin. Kurssi on avoin kaikille muille paitsi journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Edellytetään aktiivista läsnäoloa, annettujen harjoitusten ja työvuorojen tekemistä sekä palautteeseen osallistumista. Arvioinnissa huomioidaan kaikki nämä osa-alueet.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus

 1. Starkey & Crisell: Radio Journalism. Sage, 2009.
 2. Ala-Fossi: Radio Peili: suomalaisen puhejournalismin digitaalinen kuvastin (Lähikuva 2/2001).

Muu oppimateriaali osoitetaan kurssin yhteydessä.

Lisätietoja

Journalistiikan maisteriopinnot II:n opiskelijoille tämä opintojakso on vaihtoehtoinen JOVA16 Televisiojournalismi -opintojakson kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö