x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVA14 Lehtijournalismi 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Kari Koljonen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
JOVP1-JOVP5, JOVA7, JOVA13 (Ei koske Journalistiikan maisteriopiskelijat II:n opiskelijoita.)

Yleiskuvaus

Kurssin käytyään opiskelija pystyy tekemään journalistista työtä osana toimitusyhteisöä, ja hänellä on riittävät taidot tulevaa harjoittelujaksoa varten.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan juttuja painettuun lehteen ja verkkoon erilaisissa rooleissa osana toimitusyhteisöä. Opiskelija omaksuu ja kehittää journalistisen ideoinnin, tiedonhankinnan ja -hallinnan, projektinhallinnan sekä yhteisöllisen tiedontuotannon valmiuksiaan. Hänellä on selkeä käsitys journalistisesta työprosessista, ja hän hallitsee jutun elinkaaren vaiheet. Opiskelija oppii myös reflektoimaan omaa työtään ja antamaan palautetta muiden töistä.

Sisältö

Kurssilla opitaan journalistista työtä työskentelemällä toimittajakoulutuksen viikkolehti Utaimessa. Jokaisen lehden sisältöä arvioidaan sekä viikoittaisissa palautekeskusteluissa että kielikritiikkiryhmissä.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Journalistiikan opiskelijoille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset 120 t 0 t

Toimitustyöskentelyyn sisältyy kielikritiikkiä 10 t.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Toimitustyöhön osallistuminen (yhteensä 120 t, josta kielikritiikkiä 10 t) sekä itsenäistä työskentelyä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Työn journalistinen laatu, vuorovaikutus toimituksessa ja kehittyminen opintojakson aikana.

Suositellut suoritusajankohdat

Journalistiikka II maisteriopinnoissa suositeltu ajankohta on 1. vuoden syksy ja I vuoden kevät.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus

  1. Huovila: Toimittaja - tiedon etsijä ja vaikuttaja. WSOY, 2005.
  2. Suhola, Turunen & Varis: Journalistisen kirjoittamisen perusteet. Finn Lectura, 2005.

Muu oheiskirjallisuus osoitetaan kurssin yhteydessä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö