x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVTS2JA3 Välinekurssi: Televisiojournalismi II 10 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Seppo Kangaspunta

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija on perehtynyt erityisesti ajankohtaisen tv-makasiini-ohjelman tekemiseen. Hän hallitsee makasiini-insertin teon, studiokeskustelun vetämisen ja osaa myös kuvata, miksata ja ohjata. Hän tuntee digitaalisen videokuvauksen ja editoinnin työprosessit sekä osaa käyttää kuva- ja äänikerronnan oppeja audiovisuaalisessa ilmaisussa.

Sisältö

Kurssin alussa opiskelija saa esiintymiskoulutusta ja vastauksen kysymykseen, millainen on hyvä makasiini-insertti. Yhden lukukauden aikana tehdään kuusi-yhdeksän Yliopisto-TV:ssä julkaistavaa makasiinia siten, että yksi tuotantoryhmä vastaa teemallisesta makasiinista ja kaksi muuta ryhmää tekevät siihen insertin. Kurssilaiset muodostavat Yliopisto-TV:n toimituksen, joka ideoi, suunnittelee ja toteuttaa makasiinit itse. Kurssilla vierailee ammattitoimittajia ja -tuottajia. Kurssilla tutustutaan ajankohtaisjournalistisiin tv-makasiini-ohjelmiin.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Journalistiikan linjan opiskelijoille.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Luennot, toimitustyöskentely, ohjelmatuotanto ja palaute (yhteensä 100 t) sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä.

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa tapaamisissa, sovittujen aikataulujen noudattamista ja sitoutunutta osallistumista opetukseen sekä ohjelmien tekoon ja palautteeseen.

Opiskelijat perehtyvät oheiskirjallisuuteen omaehtoisesti osana itsenäistä työskentelyään.

Suositeltu suoritusajankohta
1. vuoden syksy, 1. vuoden kevät.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus

  1. Aaltonen: Käsikirjoittajan työkalut: audiovisuaalisen käsikirjoituksen tekijän opas. SKS, 2002.
  2. Bacon: Audiovisuaalisen kerronnan teoria. SKS, 2000.
  3. Pirilä & Kivi: Otos, elävä kuva – elävä ääni (osa I). Like, 2005.
  4. Pirilä & Kivi: Leikkaus, elävä kuva – elävä ääni (osa II). Like, 2008.

Muu oheiskirjallisuus osoitetaan kurssin aikana.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö