x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVTS2JA2 Välinekurssi: Radiojournalismi II 10 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Marko Ala-Fossi

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija on perehtynyt ääneen perustuvan ajankohtaisjournalismin keskeisiin esitystyyppeihin, erityisesti uutis- ja ajankohtaisjuttujen sekä makasiini- ja keskusteluohjelmien koostamiseen, toimittamiseen ja juontamiseen sekä radiossa että verkossa. Lisäksi hän on oppinut arvioimaan radion ajankohtaisjournalismia sekä tutustunut erilaisten radioasemien ohjelmistosuunnitteluun ja uuteen äänimediaan.

Sisältö

Kurssilla kerrataan aluksi digitaalisen tuotantotekniikan ja äänijärjestelmien käyttöä. Pienryhmätyöskentelyssä tehdään viikoittaista suoraa ajankohtaislähetystä Tampereen yliopiston paikallisradioasemalla eli Radio Moreenissa. Kurssin yhteisissä kokoontumisissa käydään palautekeskusteluja edellisistä harjoituksista sekä suunnitellaan tulevia ohjelmia. Opiskelijat arvioivat oman ammattitaitonsa kehittymistä sekä tehtyjä harjoitustöitä myös erillisessä kurssiraportissa luentoihin ja kirjallisuuteen tukeutuen. Kurssilla on lisäksi asiantuntijavieraita ja siihen sisältyy vierailukäyntejä Tampereella toimiville radioasemille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 30 t 0 t
Pienryhmäopetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Luennot (30 t), yhteiset palautekeskustelut (30 t) sekä harjoitukset pienryhmissä ja itsenäinen työskentely (60 t), yht. 120 t.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Projekti / käytännön työ 
suomeksi
Essee 
suomeksi

Edellytetään aktiivista läsnäoloa, annettujen työvuorojen ja kurssiraportin tekemistä sekä palautteeseen osallistumista. Arvioinnissa huomioidaan kaikki nämä osa-alueet.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Kurssi järjestetään vain kerran vuodessa syksyllä, periodien I ja II aikana.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus

  1. Kern: Sound reporting: the NPR guide to audio journalism and production. University of Chicago Press, 2008.
  2. Ala-Fossi & Haara: Toimiluvanvarainen radiotarjonta 2009. Liikenne- ja viestintäministeriö, 2010. Myös verkossa: URL: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-137-0.

Muu oheiskirjallisuus osoitetaan kurssin aikana.

 

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö