x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVA4 Vaikuttaminen ja argumentointi 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Puheviestintä
Vastuuhenkilö
Tuula-Riitta Välikoski
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään puheella vaikuttamiseen ja argumentointiin puhujan ja kuuntelijan näkökulmasta. Kurssilla tutustutaan myös retoriikkaan puheviestinnän tutkimuksen lähestymistapana.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija osaa arvioida ja kuunnella kriittisesti erilaisia vaikuttamaan pyrkiviä puhe-esityksiä. Hän tietää myös erilaisia argumentointitapoja ja osaa soveltaa niitä erilaisissa konteksteissa (politiikka, tiede, oikeus). Opiskelija osaa myös soveltaa kyseistä tietoa argumentoinnin ja vaikuttamisen harjoitus- ja analyysitehtävissä.

Sisältö

Vaikuttamaan pyrkivän puheen kognitiivinen prosessointi, argumentoinnin lajit ja muodot, retoriikan perusteet sekä erilaiset argumentoinnin harjoitus- ja analyysitehtävät.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

IV periodilla.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pakollinen: Gass & Seitter: Persuasion, social influence and compliance gaining. 4th ed.  Allyn & Bacon, 2011

Oheiskirjallisuus: Kakkuri-Knuuttila (toim.): Argumentti ja kritiikki. Gaudeamus, 2004.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö