x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVA2 Puheviestintä ryhmissä 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Puheviestintä
Vastuuhenkilö
PUVIn yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään ryhmäviestinnän lähtökohtiin ja teorioihin, tarkastellaan ja analysoidaan viestintää erilaisissa neuvottelutilanteissa, verkostoissa, virtuaalitiimeissä ja muissa työelämän ryhmissä sekä harjaannutaan ryhmäviestintätaidoissa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija ymmärtää miten vuorovaikutussuhteet ryhmissä muotoutuvat ja kehittyvät, tuntee keskeisimmät ryhmäviestinnän teoriat ja osaa soveltaa niitä erilaisten ryhmäviestintätilanteiden analyysiin. Opiskelija osaa toimia ryhmissä erilaisissa tehtävissä tarkoituksenmukaisesti esimerkiksi puheenjohtajana, ja hän osaa edistää ryhmän ilmapiiriä ja tehtävän käsittelyä sekä asettaa neuvottelussa tavoitteita ja edistää niitä viestinnällään.

Sisältö

Ryhmäviestinnän teoriat ja analyysimallit, erilaiset ryhmäviestintä- ja neuvottelutilanteet sekä ryhmäviestinnän harjoitukset ja analysointitehtävät

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 21 t 0 t
Harjoitukset 24 t 0 t

Luentosarja järjestetään III periodilla ja harjoitukset erillisinä ryhminään IV periodilla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento-opetus  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Harjoitukset  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Luento-opetuksen kertauskuulustelussa tentitään luentojen lisäksi osin kirja Galanes & Adams: Effective group discussion. 12th ed. McGraw-Hill, 2007.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Luentosarja III periodilla, harjoitukset IV periodilla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö