x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVA1 Esiintyminen 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Puheviestintä
Vastuuhenkilö
Tuula-Riitta Välikoski ja PUVIn yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Perehdytään esiintymisen eli yleisölle puhumisen osatekijöihin ja taitoihin, esiintymisen ja retoriikan teorioihin sekä esiintymisen prosessointiin ja vaikuttavuuteen. Tarkastellaan erilaisia esiintymistilanteita, kuten puheita, esitelmiä ja mediaesiintymistä, sekä harjaannutaan esiintymistaidoissa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija tietää keskeiset esiintymiseen vaikuttavat osatekijät ja osaa analysoida esiintymistä sekä esiintyjän ja yleisön välistä vuorovaikutusta erilaisista teoreettisista näkökulmista. Opiskelija osaa arvioida omaa ja muiden esiintymistä, valmistella ja pitää vaativan puhe-esityksen sekä mukauttaa esiintymistään eri tilanteisiin.

Sisältö

Esiintymisen osatekijät, teoriat ja vaikutukset. Esiintymistilanteiden harjoittelu ja analysointi.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Suositellaan, että kieli- ja viestintäopintojen Puheviestintätaidon perusteet tai jokin muu esiintymistaidon kurssi on suoritettu.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 21 t 0 t
Harjoitukset 24 t 0 t

Luentosarja järjestetään I periodilla ja harjoitukset erillisinä ryhminään II periodilla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento-opetus  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Luentojen + kirjan tenttiminen

Harjoitukset  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin.

Luento-opetuksen kertauskuulustelussa tentitään luentojen lisäksi osin kirja German et al.: Principles of public speaking. 17th ed. Allyn & Bacon, cop. 2010.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Luentosarja I periodilla, harjoitukset II periodilla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö