x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVPVS10 Vuorovaikutussuhteiden konsultointi 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Puheviestintä
Vastuuhenkilö
Tuula-Riitta Välikoski
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Yleiskuvaus

Syvennytään interpersonaaliseen viestintään ja ihmissuhdetyön vuorovaikutukseen neuvonnan ja konsultoinnin näkökulmista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia konsultoida vuorovaikutussuhteiden ongelmatilanteita, sovitella konflikteja sekä neuvoa ja opastaa vuorovaikutussuhteissa toimimisessa ja niiden kehittämisessä.

Sisältö

Luentojen ja käytännön harjoittelun avulla perehdytään interpersonaalisen viestinnän ongelmatilanteisiin ja konflikteihin sekä supportiiviseen viestintään ja kuuntelemiseen. Opintojaksolla perehdytään myös neuvonta-, ohjaus- ja konsultointivuorovaikutuksen erityispiirteisiin ja periaatteisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 21 t 0 t

Niinä lukuvuosina kun kurssia ei järjestetä, kohdan voi suorittaa erikseen sovittavana tenttinä, esseenä tai analyysitehtävänä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Projekti / käytännön työ 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pakollinen kirjallisuus:

Oetzel & Ting-Toomey (eds): The SAGE handbook of conflict communication: integrating theory, research and practice. Sage, 2010.

Wolwin(ed.): Listening and Human Communication in the 21st Century. Wiley-Blackwell, 2010.

Oheiskirjallisuus:

McLeod: An Introduction to Counselling. Open University Press, 2009.

Dickson & Webb: Communication for families in crisis. Peter Lang, 2012.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö