x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVPVS9 Johtamisviestintä 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Puheviestintä
Vastuuhenkilö
Tuula-Riitta Välikoski, Arja Ropo, Johanna Kujala
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Syvennytään johtamisviestinnän teoreettisiin jäsennyksiin ja erityiskysymyksiin sekä johtajan viestintä- ja vuorovaikutustaitojen merkitykseen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija ymmärtää viestinnän ja vuorovaikutusosaamisen merkityksen johtajan työssä ja arvostaa vuorovaikutteista johtajuutta. Tietää aihealueen keskeiset teoreettiset näkökulmat ja osaa soveltaa niitä johtamisviestinnän analyysiin. Kykenee kehittämää omaa johtamisviestinnän osaamistaan.

Sisältö

Luennoilla perehdytään johtajan vuorovaikutustaitojen jäsennykseen, johtamisviestinnän teorioihin, johtajan viestintätyyleihin ja johtamisviestinnän vaikutuksiin organisaatiossa. Opintojakso toteutetaan yhdessä Johtamiskorkeakoulun kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opintojakso (18 tuntia) toteutetaan yhteistyössä Johtamiskorkeakoulun (yrityksen johtaminen) kanssa ja kurssilla on kolme luennoitsijaa kolmesta eri oppiaineesta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pakollisena Hackman & Johnson: Leadership: A Communication Perspective. Waveland Press, 2004.

Oheiskirjallisuutena luennoitsijoiden ilmoittamaa materiaalia.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö