x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVPVS7 Medioitu interpersonaalinen viestintä 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Puheviestintä
Vastuuhenkilö
PUVIn yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Syvennytään puheviestinnän näkökulmasta teknologiavälitteisen viestinnän erityiskysymyksiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija ymmärtää interaktiivisen viestintäteknologian lähtökohdat, muodot ja mahdollisuudet, ymmärtää teknologiavälitteiseen viestintään liittyviä erityiskysymyksiä viestintäsuhteiden näkökulmasta ja tietää medioidun interpersonaalisen viestinnän teoriat ja osaa soveltaa niitä.

Sisältö

Luentojen ja oppimistehtävien avulla perehdytään puheviestinnän näkökulmasta teknologiavälitteiseen viestintään, tavallisimpiin interaktiivisen viestintäteknolgian muotoihin sekä medioidun interpersonaalisen viestinnän teorioihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 21 t 0 t

Niinä lukuvuosina kun kurssia ei järjestetä, kohdan voi suorittaa erikseen sovittavana tenttinä, esseenä tai analyysitehtävänä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

  1. Konijn et al. (eds.): Mediated interpersonal communication. Routledge, 2008.
  2. Reeves & Nass: The Media Equation. CSLI Publications, 1996.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö