x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVPVS6 Puheviestintä ja hyvinvointi 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Puheviestintä
Vastuuhenkilö
Tuula-Riitta Välikoski
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Syvennytään ihmisen hyvinvoinnin ja puheviestinnän välisiin yhteyksiin interpersonaalisen viestinnän ja terveysviestinnän näkökulmista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, miten vuorovaikutus ja viestintäsuhteet edesauttavat yksilön hyvinvointia. Hän osaa analysoida läheisten ihmissuhteiden viestintää erilaisista näkökulmista. Hän tuntee terveysviestinnän puheviestintään liittyvät tutkimuskohteet ja tietää aihepiirin teoriat sekä osaa analysoida terveysviestintää yksilön, vuorovaikutussuhteen tai organisaation kannalta.

Sisältö

Luentojen ja oppimistehtävien avulla perehdytään hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen väliseen yhteyteen. Opintojaksolla analysoidaan läheisiä ihmissuhteita interpersonaalisen viestinnän näkökulmasta ja terveysviestinnän eri ulottuvuuksia. Tehdään empiirinen harjoitustyö puheviestinnän ja hyvinvoinnin välisestä yhteydestä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 21 t 0 t

Niinä lukuvuosina kun kurssia ei järjestetä, kohdan voi suorittaa erikseen sovittavana tenttinä, esseenä tai analyysitehtävänä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pakollinen kirjallisuus:

  1. Thompson et al. (eds.): Handbook of health communication. Lawrence Erlbaum, 2003.
  2. Pecchioni, Wright & Nussbaum (eds.): Life-span communication. 2. ed. Lawrence Erlbaum, 2005.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö