x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVPVS5 Puheviestintä työelämässä 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Puheviestintä
Vastuuhenkilö
PUVIn yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Syvennytään puheviestinnän ja työyhteisöjen toiminnan välisiin yhteyksiin, työelämän vuorovaikutussuhteiden luonteeseen ja niissä tarvittavaan viestintäosaamiseen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää ja analysoida, miten viestintä kytkeytyy työyhteisöjen toimintoihin ja rakenteisiin erilaisissa organisaatioissa. Tämän lisäksi opiskelija ymmärtää, mitä yhteyttä organisaation ja sen jäsenten viestinnällä on työyhteisön toiminnan laatuun ja tuloksiin. Lisäksi oppija osaa analysoida ja tulkita, mitä erityispiirteitä sisältyy työelämän erilaisiin vuorovaikutussuhteisiin ja -tilanteisiin. Oppija ymmärtää myös millainen ulottuvuus viestintä on asiantuntijuudessa ja ammattiosaamisessa.

Sisältö

Luentojen ja oppimistehtävien avulla perehdytään työelämän viestinnällistymiseen, viestinnän funktioihin työyhteisössä, ammatillisen vuorovaikutuksen luonteeseen ja viestintäosaamiseen erilaisissa ammatillisissa käytänteissä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 21 t 0 t

Niinä lukuvuosina kun kurssia ei järjestetä, kohdan voi suorittaa erikseen sovitulla tavalla tenttinä, esseenä tai analyysitehtävänä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pakollinen kirjallisuus:

  1. Miller: Organizational communication: approaches and processes. 4th ed. Thomson/Wadsworth, 2012.
  2. Spangle & Isenhart (2003): Negotiation : communication for diverse settings. Sage, 2003.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö