x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVPVS4 Poliittinen viestintä 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Puheviestintä
Vastuuhenkilö
PUVIn yliopistonlehtori

Yleiskuvaus

Syvennytään poliittisen viestinnän teorioihin, ilmiöihin ja tutkimuskenttään, esimerkiksi poliittiseen retoriikkaan, vaalikampanjointiin, poliitikkojen ja äänestäjien väliseen vuorovaikutukseen sekä poliitikkojen mediaesiintymiseen ja imagoihin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää poliittisen viestinnän keskeiset teoriat ja osaa soveltaa niitä poliittisen viestinnän analyysiin. Osaa arvioida poliittista vaikuttamista ja poliitikkojen viestintää.

Sisältö

Luentojen ja oppimistehtävien avulla perehdytään poliittisen viestinnän teorioihin, poliittiseen retoriikkaan, kampanjointiviestintään ja poliitikkojen mediaesiintymiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 21 t 0 t

Niinä lukuvuosina kun kurssia ei järjestetä, kohdan voi suorittaa erikseen sovittavana tenttinä, esseenä tai analyysitehtävänä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus

  1. Kaid (toim.): Handbook of political communication research. Lawrence Erlbaum, 2004,
  2. Isotalus & Borg: Presidentinvaalit 2006. WSOY Oppimateriaalit, 2007

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö