x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PUVIP1 Esiintyminen ja argumentointi 3 op

Osaamistavoitteet

Tutustutaan esiintymisen ja argumentoinnin keskeisiin osatekijöihin sekä harjaannutaan esiintymistaidoissa.

Sisältö

Puheviestintäprosessi ja siihen vaikuttavat tekijät, verbaalinen ja nonverbaalinen viestintä, erilaiset esiintymistilanteet, argumentointi sekä puheviestintätaitojen harjoituksia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Pienryhmäopetus 21 t 0 t

Kun opintojakso suoritetaan pakollisena tutkintoon kuuluvana kieli- ja yleisopintojaksona (humanistit, kasvatustieteilijät ja yhteiskuntatieteilijät), opintojakson luento-osuus suoritetaan verkkomateriaalina itseopiskeluna. Tämän lisäksi käydään harjoituskurssi 14-18 tuntia.

Opetuskieli

suomi, englanti

Tarjolla myös englanniksi vaihto-opiskelijoille (syyslukukautisin)

Vaadittavat opintosuoritukset

Loppukuulustelun hyväksytty suorittaminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Pääaineilijoille 1. vuoden syksy, muille (humanistit ja kasvatustieteilijät ja yhteiskuntatieteilijät) heti kun ryhmiin mahtuu (esim. 2. vuosi)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot (Aikuiskasvatus ja kasvatustiede)
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Perusopinnot (Puheoppi)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö